Pohjatyöt

Vanhan laivalaiturin purku

Uuden laiturin rakennustyöt

Venetalaan siirto purkamatta

Metsäojat

Uusi laiturin runko

Vesijohtolinja jyrkkään rinteeseen

Vesijohtolinjan maisemointi

Kallistuneen kivijalan korjaaminen asiakkaan toiveiden mukaiseksi.